Články portálu Agroporta.cz

Chcete publikovat své články týkající se zemědělství? Vaše články nám zasílejte na info@agroporta.cz


Choroby obilnin

Choroby obilnin

Pro velmi omezenou možnost střídání plodin, kdy se obilniny lokálně pěstují již téměř jako monokultury, je infekční tlak chorob a škůdců velice silný. Proto i přes maximální dodržování zásad správné zemědělské praxe v ochraně rostlin - tj. při objektivním a vhodném uplatňování kombinace metod biologických, biotechnologických, fyzikálních, pěstitelských a šlechtitelských, musíme mnohdy při potlačování chob a škůdců přikročit i k aplikaci chemických přípravků. Aby tato opatření byla dostatečně účinná a efektivní musíme znát alespoň základní informace.
Více zde


Začlenění alternativních produktů pro ochranu rostlin do systému integrované ochrany ovoce

Začlenění alternativních produktů pro ochranu rostlin do systému integrované ochrany ovoce

Můžeme vášnivě diskutovat, o tom, zda je správné, aby nám Evropská komise nařizovala, jak máme hospodařit. Tak se tomu děje například v případě povinného zavedení integrované ochrany rostlin dle směrnice 2009/128/ES*, která od roku 2014 zavádí integrovanou ochranu rostlin jako povinnou metodu. Na druhou stranu je faktem, že zájem trhu i tlak veřejnosti celosvětově směřuje tímto směrem a dnešní technické podmínky nám tuto cestu umožňují. Ve výhodnější pozici jsou u nás ovocnáři a vinohradníci, kteří mají řadu let zkušeností s integrovanou produkcí a proto mají na co navazovat. Složitější to bude například v polní výrobě, kde jsou prvky integrované ochrany spíše jednotlivými střípky, než uceleným systémem.
Více zde


Kvalita sena pro krmení koní

Kvalita sena pro krmení koní

Seno je jedním ze základních objemných krmiv a ve výživě koní hraje nezastupitelnou roli - je základem zimních krmných dávek u všech kategorií koní, dnes se ale často používá i celoročně u koní bez přístupu k čerstvé zelené píci. Dobrým senem je možné zcela uhradit potřebu energie a dusíkatých látek u koní v klidu až lehké zátěži, zároveň pokrývá až 50 % potřeby minerálních látek a především má nepostradatelné dietetické účinky díky vysokému obsahu vlákniny. Z těchto důvodů je třeba věnovat kvalitě sena mimořádnou pozornost.
Více zde
Agroporta.cz


Agroporta.cz je unikátní projekt v České republice zaměřený na poradenství pro zemědělce z různých oblastí podnikání. Cílem tohoto projektu je sdružovat zemědělce a poradce a poskytovat zemědělcům kvalitní poradenskou činnost v oblastech, kde nemají vlastní interní zdroje.


Sponzoři


Firemní ICT řešení

Předpověď počasí


Meteoradar

 

Zpravodajství